Transport całopojazdowy

Transport całopojazdowy

Przewóz jednego miejsca nadania oraz odbioru, przesyłka wypełnia całą lub prawię całą ładowność środka transportu.